ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Wyniki przeprowadzonych konsultacji w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi

05.04.2013
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji nad projektem zmieniającym uchwałę nr XXXVII/67/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

W dniu 19 marca  2013 r. rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Ząbkowice Śląskie nad projektem

zmieniającym uchwałę nr XXXVII/67/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi   i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2013.

Zarządzeniem Nr 106/III/EKS-2013 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 18 marca 2013 r.  został określony sposób przeprowadzenia konsultacji poprzez wyrażenie pisemnej opinii i wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik do zarządzenia. 

Do wszystkich organizacji i stowarzyszeń został wysłany pocztą tradycyjną projekt w/w programu wraz z formularzem uwag i propozycji do projektu zmieniającym uchwałę nr XXXVII/67/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia  27 listopada 2012 r.  w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2013.

Projekt programu również został zamieszczony na stronie Urzędu Miejskiego: www.zabkowiceslaskie.pl, na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz był dostępny w Urzędzie Miejskim (II piętro, pokój 28), o czym również zostały poinformowane organizacje i stowarzyszenia.

Powyższy projekt został wysłany do następujących organizacji i stowarzyszeń:

1.    Stowarzyszenie „MotoFrankenstein” ,ul. Powstańców Warszawy 8F, Ząbkowice Śl.;
2.    Stowarzyszenie „Gminny Szkolny Związek Sportowy”, Pl. M. Skłodowskiej – Curie 1 Ząbkowice Śl.;
3.    Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”, ul. Kusocińskiego 17, Ząbkowice Śl.;
4.    Klub Sportowy „ELEKTRO – PARTNER” , ul. Wrocławska 42, Ząbkowice Śl.;
5.    Ząbkowicki Klub Karate – DO, ul. Traugutta ¾, Ząbkowice Śl.;
6.    Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors, ul. Jasna 46/7, Ząbkowice Śl.;
7.    Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej, Os. XX – lecia 52, Ząbkowice Śl;
8.    Klub Sportowy „Orzeł” ul. Kusocińskiego 17, Ząbkowice Śl.;
9.    Ząbkowicki Klub Karate „KYOKUSHINKAI”, ul. 1 Maja 8e/4, Ząbkowice Śl.;
10.    Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „RAZEM”, Stolec 101, Ząbkowice Śl.;
11.    Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku , Rynek 24, Ząbkowice Śl.;
12.    Stowarzyszenie „Green Village Strąkowa”, Strąkowa 30, Ząbkowice Śl.;
13.    Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi, ul. B. Chrobrego 7, Ząbkowice Śl.;
14.    Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK, Ząbkowice Śl.;
15.    Fundacja Dobrych Działań, ul. Kłodzka 13a, Ząbkowice Śl.;
16.    Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „Integracja”, ul. 1 Maja 15, Ząbkowice Śl.

Konsultacje trwały od 19.03.2013 r. do 03.04.2013 r.

Do dnia 03.04.2013 r. organizacje i stowarzyszenia na załączonym formularzu uwag mieli wnieść  propozycje i opinie do projektu zmieniającego uchwałę nr XXXVII/67/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia  27 listopada 2012 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi   i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2013.

Stowarzyszenie „Green Village Strąkowa” z siedzibą Strąkowa 30, Ząbkowice Śl. nie odebrało korespondencji i tym samym nie wzięło udziału w konsultacjach.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani nie przekazały żadnych opinii dotyczących konsultowanego dokumentu.

Zgodnie z pkt 9 Załącznika do Uchwały Nr XI/41/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.

Sporządziła: Anna Marcinków

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.