ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

XLI Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich VIII kadencji

25.02.2021
Radni Rady Miejskiej przyjęli na dzisiejszej sesji (25.02.2021) szereg uchwał, w tym m. in: projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021-2041 oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025.

Dzięki wprowadzonym zmianom w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej możliwa będzie realizacja zadań związanych m.in. z likwidacją barier architektonicznych (dokumentacja na budowę windy w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3); modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w ramach złożonego projektu z Funduszy Norweskich; dotacją dla OSP Stolec na zakup samochodu lekkiego typu SLKW.

Z kolei wprowadzony plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest bardzo ważnym elementem w rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie, który przy tak dynamicznym rozwoju budownictwa jest niezbędny. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pozwoli dodatkowo zadbać o ochronę środowiska i ekologię.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z dnia: 14.12.2020 r., 17.12.2020 r., 28.12.2020 r., 28.01.2021 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. (projekt nr 1)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenie warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 2)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rzecznej 2 w Ząbkowicach Śląskich.  (projekt nr 3)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 4)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. (projekt nr 5)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie likwidacji przedszkola w Tarnowie” (projekt nr 6)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”. (projekt nr 7)
15. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021-2041. (projekt nr 8)”
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.