ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

XXII sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

30.12.2015
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z dnia 27 listopada 2015 r.

3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.

4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok;

b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec – tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe;

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec – tereny zurbanizowane;

d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Olbrachcice Wielkie w Gminie Ząbkowice Śląskie – tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe;

e) w sprawie przystąpienia Gminy Ząbkowice Śląskie do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna;

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2016-2020;

g) w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Ząbkowice Śląskie na lata 2016-2018;

h) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania;

i) w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej;

j) w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji;

k) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli pod względem wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie na przebudowę ul. Jasnej i ul. Świerkowej w Ząbkowicach Śląskich oraz przestrzeganie zasady gospodarności i procedur przetargowych związanych z wydatkami na to zadanie;

6. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2016.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na rok 2016.

8. Sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej z działalności Komisji za rok 2015.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.                                              

 

 Wprowadzono projekty uchwał:

- w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

- o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.