ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

XXV Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

31.03.2016
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dnia 18.12.2015, 30.12.2015, 26.01.2016, 25.02.2016

4. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.

5. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.   

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015- ocena zasobów pomocy społecznej.

7. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich;

b) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ząbkowice Śląskie na lata 2016-2020;

c) w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie;

d) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok;

e) w sprawie określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej;

f) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Spółka z o. o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich;

g) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie;

h) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowic Śląskich w roku 2016;

i) w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ząbkowice Śląskie na 2016 rok;

j) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ząbkowice Śląskie na 2016 rok;

k) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień;

l) w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej wniesionej przez mieszkańców Ząbkowic Śląskich o podjęcie uchwały w sprawie uchodźców z terenów konfliktów zbrojnych.

m) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2016r.

n) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.