ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Deklaracja dostępności

Gmina Ząbkowice Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portalu Informacyjnego Gminy Ząbkowice Śląskie

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty zamieszczone na stronie internetowej nie są dostosowane do czytników tekstów dla osób niewidomych i niedowidzących, powody wyłączenia: dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-04.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny Agencję Interaktywną CG2.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Osobą kontaktową jest  Jolanta Cholewińska, jolanta.cholewinska@zabkowiceslaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 74 8 165 325 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności architektonicznej

Siedziba Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich:
ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wejście do budynku nie zawiera pochylni i platformy umożliwiającej wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynków,
 • na parkingu Urzędu jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • do wejścia budynku prowadzą schody,
 • przy wejściu do budynku od strony parkingu jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.,
 • nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • informacje głosowe udzielane są przez kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Interesanta,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • urząd nie posiada pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie Brajla

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.