ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Realizacja zadań publicznych - konkursy/oferty/uwagi

    

Zobacz więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag na zadanie: organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach pływania/ 14.09.2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag na zadanie: pn. „Orlik Kids”/ 14.09.2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag na zadanie: pn. "Organizacja dodatkowych treningów i meczy dla dzieci i młodzieży w klubie Czarni Braszowice"/ 31.08.2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag na zadanie pn. „Turniej dla dzieci Ząbkowice Śląskie Cup rocznika 2013”/ 29.08.2023

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag na zadanie : pn. „Organizacja Międzynarodowego IX Turnieju Inpol Cup o Puchar Krzywej Wieży”/ 29.08.2023

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag na zadanie: „Udział dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w działaniach rehabilitacyjnych” / 07.07.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez TURYSTYKĘ w kraju i za granicą.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag na zadanie: „Obóz artystyczno-wypoczynkowy Mikoszewo 2023” / 06.07.2023

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag na zadanie: Wakacyjne warsztaty artystyczno-sportowo-językowe / 30.06.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez TURYSTYKĘ w kraju i za granicą.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez TURYSTYKĘ w kraju i za granicą / 2.05.2023

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag na zadanie : Organizacja XIX Otwartych Mistrzostw Ząbkowic Śląskich w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Raw Kobiet i Mężczyzn / 11.04.2023

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 1/EKS/2023 - zakres: Przeciwdziałanie uzależnieniom patologiom społecznym, ochrona zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu / 21.02.2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2023 rok - zakres: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona zdrowia, wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu / 05.01.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 9/EKS/2022 - zakres: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki / 29.12.2022

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 8/EKS/2022 - zakres: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym / 20.12.2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na zadanie: „Utrzymanie, leczenie, zabiegi kastracji/sterylizacji psów i kotów będących objętych opieką TOZ Ząbkowice Śląskie” / 12.12.2022 r.

Komunikat w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Ogłoszenia Nr 9/EKS/2022 z dnia 23.11.2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2023 rok - zakres: wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki / 23.11.2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2023 rok - zakres: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym/ 23.11.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na zadanie: Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym o negatywnych skutkach spożywania alkoholu / 22.11.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na zadanie: "Nagranie materiału dźwiękowego przez Ziębicką Orkiestrę Mandolinistów" / 18.11.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na zadanie: "Promocja Gminy na arenie międzynarodowej" / 29.09.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na zadanie: „PIENINY 2022”/ 24.08.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na zadanie: „Pływam z Frankensteinem. Program nauki pływania dla dzieci i młodzieży w 2022 r.”/ 19.08.2022r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadania: „Turniej dla dzieci Ząbkowice Śląskie Cup rocznika 2012 r.” / 19.08.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na zadanie: "Udział dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w działaniach kulturalno-rehabilitacyjnych - Darłówek 2022" / 02.08.2022r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na zadanie „Obóz piłkarski w Międzyzdrojach” /29.07.2022

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 7/EKS/2022/28.07.2022 - zakres: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie: „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym o negatywnych skutkach spożywania alkoholu” /04.07.2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2022 rok - Nr 7/EKS/2022 / 01.07.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 6/EKS/2022 - zakres: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. / 27.06.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie: „Wakacje z piłką nożną” /27.06.2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie: „Obóz – Rewal 2022” /27.06.2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie: "Obóz Artystyczno – Wypoczynkowy Mikoszewo 2022” /22.06.2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie "Wolę piłkę nożną niż komputer"

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie "Organizacja Międzynarodowego VII Turnieju Inpol Cup o Puchar Krzywej Wieży"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2022 rok - Nr 6/EKS/2022 / 23.05.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 4/EKS/2022 - zakres: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. / 09.05.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 3/EKS/2022 - ochrona zdrowia. / 22.04.2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2022 rok - Nr 4/EKS/2022 / 05.04.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 2/EKS/2022 - zakres: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. / 05.04.2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2022 rok - Nr 3/EKS/2022 / 24.03.2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie/03.03.2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 1/EKS/2022 - zakres: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury i sztuki / 25.02.2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2022 rok - Nr 1/EKS/2022 / 25.01.2022

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 7/EKS/2021 - zakres: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu / 18.01.2022

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 5/EKS/2021 - zakres: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury i sztuki / 03.01.2022

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 4/EKS/2021 - zakres: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym / 27.12.2021

Rozstrzygnięcie konkursu do Ogłoszenia Nr 6/EKS/2021 - zakres: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym / 17.12.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2022 rok - zakres: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - nr 7 / 13.12.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2021 rok - zakres: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym / 23.11.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2022 rok - zakres: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu / 22.11.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2022 rok - zakres: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym / 22.11.2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie: "Rozpowszechnianie karate jako dyscypliny sportowej w lokalnej społeczności" /4.11.2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nauka i doskonalenie pływania dzieci”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."„Pływam z Frankensteinem. Program nauki pływania dla dzieci i młodzieży w 2021r.”

Konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2021 r. / 30.08.2021 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty oraz o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Utrzymanie, leczenie, zabiegi kastracji/sterylizacji psów i kotów będących objętych opieką TOZ Ząbkowice Śląskie"

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."„„Turniej dla dzieci Ząbkowice Śląskie Cup rocznika 2011””"

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."„Profilaktyka uzależnień i patologiom społecznym poprzez sport strzelecki”"

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Rozpowszechnianie karate jako dyscypliny sportowej w lokalnej społeczności”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.. Zlot samochodowy „HOW LOW III” w Ząbkowicach Śląskich./22.07.2021

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie. /20.07.2021

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego: „Obóz sportowy Łeba 2021”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego: „Ząbkowickie Kolory Wakacji 2021”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego: „Obóz piłkarski w Mrągowie”. 05.07.2021

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego: „Udział dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w działach rehabilitacyjnych”. 30.06.2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie pn. „Wolę piłkę niż komputer”/ 16.06.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Pamięć o Kresach”. /02.06.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz rekreacyjno-sportowy Rewal 2021” /01.06.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Organizacja Międzynarodowego VII Turnieju Inpol Cup o Puchar Krzywej Wieży, promocja zdrowego stylu życiu” /01.06.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz Artystyczno-Wypoczynkowy Mikoszewo 2021”/ 13.05.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn: „Poprawa sprawności fizycznej zawodników piłki nożnej poprzez wsparcie i upowszechnianie integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom w Gminie /28.04.2021

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu/14.04.2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie/18.03.2021r.

Informacja o Rozstrzygnięciu Konkursu/ 19.02.2021r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie/ 13.01.2021r.

Rozstrzygnięcie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, kultury i sztuki / 30.12.2020

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2021 r. /28.12.2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn: "Poprawa bazy sportwej" /20.11.2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2021 rok - zakres: Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu / 19.11.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2021 rok - zakres: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym / 19.11.2020

„Wsparcie i upowszechnianie integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez prowadzenie zajęć sportowych, seminariów i spotkań z zakresu sztuk walki i samoobrony” - ogłoszenie / 18.11.2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Poprawa sprawności motorycznej zawodników piłki nożnej” - 29.10.2020

Realizacja zadania publicznego pn: "Aktywny Senior" /05.10.2020 r.

Konsultacje rocznego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego/ 21.09.2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na zadanie: "Organizacja zawodów: strzelectwo sportowe" / 15.09.2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – „Pływamy razem dla zdrowia” / 11.09.2020

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na zadanie pn.: „Udział dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w działaniach rehabilitacyjnych”/ 02.09.2020

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na zadanie pn. „Turniej dla dzieci Ząbkowice Śląskie Cup rocznika 2009” / 02.09.2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Rozpowszechnianie karate jako dyscypliny sportowej w lokalnej społeczności" 28.08.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2020 rok - zakres: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym/19.08.2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty ma realizację zadania zadania publicznego pn. „Organizacja wyprawy Koła Miłośników Gór- RYSY 2020” / 07.08.2020

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn: "Zlot samochodowy HOW LOW 2020 w Ząbkowicach Śląskich" / 16.07.2020

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO pn. "Pływam z Frankensteinem. Program nauki pływania dla dzieci i młodzieży"/06.07.2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn: „Obóz rekreacyjno-sportowy Rewal 2020” / 19.06.2020

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn: „Obóz artystyczno-wypoczynkowy Darłówek 2020”. 17.06.2020r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego 07.05.2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn: "Wolę piłkę niż komputer" 15.04.2020r.

Rozpowszechnianie karate jako dyscypliny sportowej w lokalnej społeczności – ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty – 19.02.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2020 r. / 18.02.2020 r.

Obóz - Artystyczne Zakopane – ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty/ 03.02.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2020 rok - zakres: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - otwarty konkurs ofert / 22.01.2020

Organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci wraz z wyposażeniem sprzętowym ZKKK - ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag / 09.01.2020

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2020 r. / 20.12.2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2020 r./ 18.12.2019

Organizacja zajęć z zakresu sztuk walki dla młodzieży oraz dorosłych wraz z wyposażeniem sprzętowym - ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag / 27.11.2019

Rekrutacja osób młodych oraz dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2020 z dyscypliny Wyciskanie Sztangi Leżąc, pokazy treningowe oraz wprowadzenie w tę dyscyplinę – dzień otwarty - ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag / 27.11.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2020 rok - zakres: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu / 22.11.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2020 rok - zakres: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom / 22.11.2019

„Turnus kulturalno-wypoczynkowo-rehabilitacyjny dla członków Stowarzyszenia” - ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty / 04.09.2019

Organizacja turnieju dla dzieci Ząbkowice Śląskie Cup rocznika 2010 - ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty / 28.08.2018

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok / 28.08.2019

Poprawa bazy sportowej - informacja o rozstrzygnięciu konkursu / 13.08.2019

Poprawa bazy sportowej - konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Ząbkowice Śląskie / 19.07.2019

Organizacja zlotu samochodowego - informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert / 19.07.2019

Obóz artystyczno-wypoczynkowy Mikoszewo 2019 / 03.07.2019

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu / 26.06.2019

Organizacja zlotu samochodowego - informacja o nierozstrzygnięciu konkursu ofert / 25.06.2019

Wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie na obóz strażacki do Hoya w Niemczech / 21.06.2019

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.