ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na zadanie: „Utrzymanie, leczenie, zabiegi kastracji/sterylizacji psów i kotów będących objętych opieką TOZ Ząbkowice Śląskie” / 12.12.2022 r.

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Ząbkowice Śląskie, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie działając na podstawie pełnomocnictwa nr 185/2019 udzielonego przez Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą ul. Noakowskiego nr 4, 00-666 Warszawa złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn: Utrzymanie, leczenie, zabiegi kastracji/sterylizacji psów i kotów będących objętych opieką TOZ Ząbkowice  Śląskie.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2022 r.  poz. 1327 ) Burmistrz Ząbkowic Śląskich uznając celowość realizacji zdanie publiczne zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji powyższe zadania publiczne z pominięciem procedury konkursowej.

Oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Ząbkowice Śląskie, spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy.

Informuję, że w myśl art. 19a ust. 4 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich,

drogą elektroniczną na adres e-mailowy katarzyna.szady@zabkowiceslaskie.pl oraz listownie na adres – Urząd Miejski ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 19.12.2022r.

 

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich (zakładka: Urząd Miejski/Organizacje Pozarządowe/Małe zlecenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na STRONIE INTERNETOWEJ.

Po upływie  określonego terminu oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Ząbkowic Śląskich zawrze z wyżej wymienioną organizacją umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.